Technologie dřevostavby

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

Konkrétním příkladem technologie SIPs, vyráběné v České republice, je stavební systém EUROPANEL.

UCELENÝ STAVEBNÍ SYSTÉM EUROPANEL

Skladba_steny_novaZákladní prvek systému – panel, je vyráběn slepením desek OSB s jádrem ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu, nebo alternativně z polystyrenu modifikovaného grafitem s lepšími tepelně technickými parametry. Panel má po celém obvodu montážní drážku hlubokou 42 mm, která je vytvořena přesahem desek OSB přes polystyrenové jádro, a slouží pro provádění spojů panelů. Panely se vyrábějí v šesti tloušťkách, třech délkách a čtyřech šířkách.
Výhodou systému EUROPANEL je povinná certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Systém certifikace a dohledu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského s.p. se sídlem v Praze garantuje odběratelům i investorům dodržení předepsaných vlastností všech prvků systému EUROPANEL.

Panely EP – A a EP – B

EP_170_A

  • pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů
  • o tloušťce 170 mm – pro obvodové stěny
  • o tloušťce 120 mm – pro nosné příčky
  • o tloušťce 210 a 270 mm – pro střešní pláště a základové desky

 

 

 

Panely EP – H

EP_85_H

o tloušťce 65 mm a 85 mm – pro výstavbu chat, garáží a dalších drobných staveb

Základové pražce

Modřínové čtyřstranně opracované stavební hranoly KVH tloušťky 60 mm a šířky odpovídající tloušťce vybraného panelu.

Vložené dřevěné prvky

VP_40_140_Dčtyřstranně opracované dřevěné profily tlusté 40 mm, šířkou odpovídající šířce drážky v panelu. Slouží k vyplnění montážních drážek panelů a k provádění některých typů spojů.

Spojovací panely

SP_140_Aspojovací pera vkládaná do montážních drážek dvou sousedních panelů. Konstrukčně jsou shodná s panelem.

Sloupy, průvlaky, prvky krovu

BSH_160_240lepené lamelové profily v potřebných délkách a dimenzích.

Stropní nosníky

KVH_60_240čtyřstranně opracované, délkově nastavované stavební profily ze smrkového dřeva.

Dřevěné I nosníky

KN_I_60_240nosníky s pásnicemi ze smrkového dřeva, spojenými stojnou z aglomerovaného materiálu, např. OSB.

Spojovací kování

TN_60_240speciální typy vrutů s talířovou hlavou pro spojování sendvičových panelů a masivních dřevěných profilů bez předvrtání, běžné vruty a  spony, tesařské kování jako jsou třmeny pro zavěšení stropních nosníků, nebo rektifikační patky pod sloupy.

Montážní PU lepidlo a PU pěna

slouží pro lepení a těsnění spojů panelů

Stavební systém TWO BY FOUR

Jedná se o dřevostavbu rámovou, která vznikla na konci 19. Století v USA a jako první typ a prakticky beze změny s ní pokračujeme i ve dnešní výstavbě.
Změny, které nám nabízí moderní technologie se týká pouze materiálu na opláštění. Jako další změnu musíme zmínit rostlé dříví za modernější KVH a BSH hranoly, které jako „mrtvé“ dříví zajištuje stavbě její neměnnost a stálost. Proto již nemusíme očekávat kroucení dříví aj. působení jako tomu bylo donedávna.

 

Výstavba se dělí na

  • prefabrikaci
  • postupnou výstavbu

Prefabrikace spočívá se výrobě na hale, kde se dle projektu udělají kompletní obvodové stěny, které se přivezou na nákladním vozidle a za pomocí jeřábu se osadí na již připravenou základovou desku. Tyto stěny se musí dále uchytit, zavětrovat a sešroubovat k sobě. Tím tvoříme krabicový nosník.
Tato výstavba je velmi jednoduchá, rychlá a tím finančně nenáročná.

 

Postupná výstavba je odlišná tím, že veškeré řezivo je složeno přímo na stavbě, uskladněno na suchém místě a postupným rozměřováním a skládáním se tvoří obvodové stěny, které se rovněž zavětrují a postupně se tvoří kostra. Poté se až pokryje obvodovým pláštěm, vyplní izolací a stejná vrstva se tvoří na vnitřním pláště. Pouze s výjimečností předstěn aj. požadavků na výstavbu.

 

Plášť exteriérový tvoří OSB desky tl. 15mm a z interiéru se používají materiály na bázi dřevovlávkna, předstěn a sádrokartonu, též OSB desky aj.
Vnitřní izolace jsou tvořeny skelnou vatou, stříkanou izolací, nebo například izolací foukanou.
Ostatní prvky jako základový pražec, stropní systém je obdobný jako u systému europanel.