Zděné provedení

Specifikace provedení standard pro výstavbu rodinných domů

Projektová dokumentace není v ceně rodinného domu na klíč.

Toto se může měnit dle našich akcí a slev jak na PD tak i zřízení stavebního povolení, které je v současném roce vypsání na únor i březen. V plánu jsou i další měsíce o kterých budete včas informování a dále i moci uplatnit.

– veškeré další specifikace níže se můžou měnit již v projektové dokumentaci na žádost klienta ve změnách v provedení, umístění na pozemků aj. změn

Technologie – konstrukční a stavební plány

Plány budou připraveny na základě předpokladů určitého typového domu při zachování půdorysných rozměrů dle plánu. Statické výpočty se provedou na zděné provedení systému Ytong/Porfix, Porotherm, nebo jiného dle výběru investora a oblasti, ve které se stavba nachází. Před přípravou plánů se budou případné změny konzultovat se zákazníkem, jelikož konstrukce je adaptabilní a jsou možné přesuny vnitřních příček nebo oken, popř. dveří. (součástí smlouvy o výstavbě domu).

Část základové desky, spáry

Základová deska

Základová deska bude provedena přesně dle stavební dokumentace včetně shrnutí ornice, výkopových prací, konstrukce hutněné základové desky o tl. 100mm s kari sítí 100x100x6-8mm, ležaté kanalizace, přípojek pro elektroinstalace a vodu, proti radonové izolace. Přípojky a kanalizace pouze vně základové desky a to 1m za konstrukci. Strany základové desky bude tvořit pohledový marmolit na extrudovaném polystyrenu připevněnými hmoždinkami do tvárnic ze ztraceného bednění, typ marmolitu a jeho odstínu bude dle přání zákazníka a dle vzorníku v provedení standard (jedna řada pohledových tvárnic).

 

Výpis prvků a prací

 • bagrování základových pasů dle PD
 • montáž zemnícího pásku vč. následné revize
 • zalití pasů betonem c12/15 na 400mm do výšky 800mm
 • ztracené bednění tl. 200mm, výšky 250mm vč. výztuží R8
 • montáž kanalizace, prostupů pro elektro, zapískování a vyvedení min. 1m od okraje desky
 • zásyp stěrkodrtí 0-32 vč. hutnění do roviny ztraceného bednění
 • montáž šalovacích prken na betonáž desky tl. 100mm z betonu C16/20
 • (provázanými kari sítěmi 100x100x6mm) – demontáž bednění

 

Základová spára

Na konstrukci základové desky se válečkem nanese asfaltová penetrace na niž se plamenem navaří hydroizolační vrstva s vrstvou protiradonové izolace na niž se po vychladnutí na MVC kladou tvárnice.

 

Výpis prvků a prací

 • nanesení asfaltové penetrace
 • navaření HI vrstvy – bitumat bitagit
 • roztahání MVC s následným kladením zdících prvků
Podlahový systém

Podlaha v přízemním patře

Skladba podlahy je dle typu technologie domu a žádost klienta. Základní skladba se ale skládá prvotně z vrstvy hydroizolační a dále skladby hrubé podlahy – podlahový polystyren 100mm, anhydridový potěr tl. 50mm a dále skladby čisté podlahy. Podlahová krytina – keramická dlažba nebo plovoucí podlaha dle projektu v ceně 250 Kč/m2 včetně DPH.

 

Výpis prvků a prací

 • navaření HI vrstvy – bitumat bitagit
 • kladení podlahového polystyrenu tl. 100mm
 • roztahání příslušných síti
 • anhydridový potěr tl. 50mm
 • montáž podlahového topení Caleo – dle projektu v navržených místnostech
 • montáž čisté podlahy – keramická dlažba, plovoucí podlaha – 250,- Kč/m2.

 

Podlaha  1. NP

Podlaha v podkroví bude mít kročejovou izolaci o tl. 50mm, dále cementový potěr tl. 50mm a skladba čisté podlahy. Cena za 1m2 viz podlaha v přízemí.

 

Výpis prvků a prací

 • kladení podlahového polystyrenu tl. 500mm
 • roztahání příslušných sítí
 • anhydridový potěr tl. 50mm
 • montáž podlahového topení Caleo – dle projektu v navržených místnostech
 • montáž čisté podlahy – keramická dlažba, plovoucí podlaha – 250,- Kč/m2.
Stěny

Obvodové stěny

Obvodové stěny jsou řešeny systémem Ytong/Porfix, Porotherm (tl. Izolace dána dle PENB domu). Celý obvod domu je provázán dle zásad daných výrobcem. Šířka zdiva 300mm, nicméně závisí na volbě systému, jelikož se značku od značky liší.

 


 

Vnitřní nenosné stěny

Vnitřní stěny budou vyzděny z příčkovek daného systému v místech vyššími nároky na jejich vlastnosti. Jinak jsou nahrazeny plně dostačující konstrukcí SDK 125mm, kde jsou sítě vedeny skrz a zbylý prostor vyplněn minerální vatou. Před záklopem v místech k tomu učených je rozprostřena paropropustná folie na plechové rastry.

Složení vnitřních stěn:
Nosné stěny či příčky ze zdících prvků budou po stranách opatřeny klasickou omítkou.
SDK deska Knauf nebo Rigips 12,5 mm, konstrukční profil 100mm, mezi konstrukčním profilem je tepelná a zvuková izolace 100 mm, SDK deska Knauf nebo Rigips 12,5 mm a z obou stran vnitřní malba akrylovou nebo disperzní barvou. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto konstrukce nenosných stěn realizovat na veškeré předělové příčky a stěny.

 


 

Vnitřní úprava stěn

Veškeré vnitřní stěny ze zdících systému budou opatřeny klasickou omítkou, zbylé konstrukce SDK budou opatřeny tmelem a zbroušeny. Obě vnitřní úpravy pak budou natřeny akrylátovými, nebo disperzními barvami.

Stropní systém

Hranoly
Stropní systém je daný technologii zděného systému, nebo je řešený stropními panely spiroll. Zhotovitel si vyhrazuje právo použít stropní panely spiroll v provedení rodinných domů, kde uzná za vhodné z hlediska technologie a náročnosti provedení.

Plášť střechy

Krovy
Konstrukce krovu bude navržena dle zatížení a požadavků na střešní krytinu a rovněž dle sněhových oblastí. Krokve či příhradové vazníky. Viditelné krokve hoblovány. Použity budou kvh hranoly, předepsané dodavatelem. Palubky tl. 15mm v pohledových částech budou natřeny bezbarvým lakem.

Okapní systém
Lindab pozink, okapnice, svodnice i záchytné háky – barva dle výběru investora.

Střešní krytina
Střešní krytina je Besk – betonová taška (barva dle výběru zákazníka), výběr ze standardních základních barev.

Složení střešní konstrukce:
Horní záklop SDK, (jen v případě podkroví), difúzní folie, kontralatě 30 x 50 mm, latě 30 x 50 mm, krytina Besk.

Okenní systém

Okenní systém plastových oken v 5ti komorovém profilu bílé barvy z exteriéru i interiéru.Izolační vlastnost skla v provedení Standard je 1,2 kw, což ve spojení s 5ti komorovým systémem zcela zaručuje normy EU. U všech oken je přidána mikroventilace pro zaručení oběhu a výměny vzduchu v místnostech. Kličky a kování jsou ve standardu v bílém provedení. Parapety venkovní z AL plechu i vnitřní jsou plastové v bílém provedení. Vchodové dveře klasického typu s panty s pojistkou proti vysazení. Vchodové dveře dle výběru ze vzorníku do 16.000 Kč. Parapety bílé komůrkové 18mm. Rozměry a specifikace dle projektu. V případě realizace oken a parapetů v imitaci dřeviny z venkovní strany se bude počítat příplatek dle aktuální ceny dodavatele. Konečná cenová nabídka na tyto nadstandardní služby se musí doložit jako příloha ke smlouvě a musí jí potvrdit obě smluvní strany.

Okenní střešní systém

Není v ceně díla, pokud to není přímo určeno v projektové dokumentaci.

Vnitřní dveře obložkové

Interiérové dveře budou osazeny na obložkové zárubně ve stejné struktuře jako dveře. Montáž doplňků jako jsou zámky či kliky nejsou zahrnuty v ceně stavebního díla. Úprava povrchů – foliované hladké Standard dle výběru objednatele bílé nebo v provedení imitace dřeviny. Cena za 1 ks dveří včetně zárubně je 5.000 Kč včetně DPH.

Rozvody tepla, podlahové topení

Přívod teplé vody do kuchyně a koupelny bude kombinovaným elektrokotlem do 12KW, otopný žebřík 1ks bude v koupelně dle PD o rozměrech 1250 x 68 mm. Vytápění je dimenzováno na 45 stupňů Celsia. Zásobník teplé vody bude uveden v projektové dokumentaci dle norem a potřeby rodinného domu. Podlahové topení Caleo.

Voda

Rozvody vody běžným způsobem z šedých platových trubek, přichyceny úchytkami a přišroubovány na stěny. V místech podél stěny vedeny pod úrovní podlahy. Mirelonová izolace v celé délce vedení.

Kanalizace

Odpadní vody jsou odvedeny potrubím KG z PVC. Zakreslení a umístění viz PD. Větrání a odvod páry pomocí HT systému.

Elektroinstalace

Veškeré rozvody elektřiny, budou provedeny dle norem a požadavků každé místnosti. Obecně platí 5 zásuvek a 2 vypínače do jedné místnosti.Typ tango, barva bílá.
V ceně revize pojistkové skříně a hromosvodu vč. montáže a rozvodu vč domácího vrátného a rozvodů kabelového vedení televize

Keramické obklady, dlažby a plovoucí podlaha

Keramické obklady stěn budou koncipovány v sanitárních prostorech takto: V kuchyňských prostorech budou ve výšce mezi pracovní deskou a horními skříňkám. Spárovací hmota dle přání zákazníka. Souhrn místností: koupelna přízemí, kuchyň a koupelna v případě podkroví, zádveří, popř. tech. místnosti a to v ceně 250 Kč/m2 bez lišty včetně DPH. V prostorech koupelen budou keramické obklady do celkové výše 200 cm a budou realizovány na SDK k tomu určený odpovídající příslušným norám. Keramické dlažby budou realizovány dle projektu.
V ostatních místnostech bude plovoucí podlaha v ceně 250 Kč/m2. Exteriérové keramické dlažby nejsou v ceně.

Sanitární vybavení

Přízemí – sprchový kout (4500 Kč), sprchový set (1280 Kč), umyvadlo (1800 Kč), umyvadlová baterie (480 Kč), WC kombi (2000 Kč),
Podkroví – vana (6120 Kč), vanový a sprchový set (1400 Kč), WC (2000 Kč), umyvadlo (1800 Kč), umyvadlová baterie (480 Kč).
Rozepsáno na dvoupodlažní řešení domu. V případě jednopatrového se mění dle projektu, ceny zůstávají.

Venkovní a vnitřní nátěry

Nátěry exteriérové a interiérové budou dle výběru klienta. Technologie bude odpovídat podmínkám v umístění/lokaci stavby. V provedení standard budou interiérové barvy akrylátové, nebo disperzní, Exteriérové budou formou fasády, hrubost zrna 2mm.

Schodišťový systém

Systém bude určen dle technologie celé stavby. U dřevostavby bude schodiště celodřevěné, bez zábradlí.
Ve zděném provedení bude řešení projednáno a navrženo zhotovitelem stavby.
V případě bungalovu a využití půdního prostoru jako skladu je možno zhotovit výlez, nicméně není součástí a v ceně domu.

Komínový systém

Komínový systém bude vyzděn na klasický stavebnicový systém dle technologie a postupu daným dodavatelem s kouřovodem o průměru 160mm. Krbová vložka, či vyzdění samotného krbu není součástí ceny domu.
Komínový systém bude esteticky obložen požární deskou systému SDK k tomu učenou, opatřenou nátěrem a úpravou dle provedení standard – nátěr interiérů.

Další práce na pozemku

Zámková dlažba, palisády, chodníčky, okrasná schodiště, markýzy, přístřešky a stání pro auta nejsou v ceně domu na klíč.

Připojení na inženýrské sítě

Zhotovitel se zavazuje zajistit řádným způsobem přívod vody, elektrického proudu a odvod odpadních vod do kanalizace či ČOV. ČOV není součástí ceny RD ani její projektová dokumentace. Veškeré přípojky jsou v ceně RD do 10m od nápojného místa k domu. Veškeré další vícepráce spojené s větší vzdáleností budou účtovány.