Ostatní stavby

Naše společnost nabízí kompletní zasíťování stavebních pozemků. Plnění těchto záměrů provádíme od studijní analýzy přes projektovou dokumentaci všech sítí po samotnou výstavbu zpevněných ploch včetně staveb liniového charakteru vodovodu, kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení.